Notice: Undefined index: bws-techgroup in /home/rz015300/www_root/function.php on line 145

Notice: Undefined index: bws-techgroup in /home/rz015300/www_root/function.php on line 89
ELASTIC, s.r.o.
 

montážne práce

Demontáž, montáž plastových, hliníkových okien a dverí

Montáž, demontáž a murárske práce robíme s maximálnou ohľaduplnosťou.

Montáž sa vykonáva štandardným spôsobom - montáž na penu. Ponúkame aj montáž podľa normy STN 73 31 34 - použitie tesniacich pások.

Rovnako dôležitý je aj spôsob, ktorým je montáž plastových okien prevedená. Profesionálna montáž okien a dverí a nové postupy posúvajú kvalitu okien o triedu vyššie.

Na základe individuálnych požiadaviek naších zákaznikov vieme zabezpečiť aj drobné murárske úpravy ako sú:

-vybúranie sklobetónu, vybúranie balkónových drevených stien či domurovanie časti otvoru

 

Poskytujeme aj záručný servis na všetky okná a dvere, ktoré sme dodali.

 

Odvoz a likvidácia starých okien a stavebného odpadu:

Staré plastové okná rozoberáme a plast posielame na recykláciu do špecializovaných firiem. Drevené okná rozoberáme a likvidujeme na skládkach určených na stavebný odpad.

© 2014 Elastic s.r.o Všetky práva vyhradené.programming: BITnet